อาณาจักรสัตว์

ที่่มา : http://www.youtube.com/watch?v=WiMBqVsIzcg

Advertisements
By nidtaya116

ไฟลัมพอริเฟอรา

ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=cmJsqLC4_t4

Advertisements
By nidtaya116

รายการ Around The World ตอน อาณาจักรมอเนอรา

ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=QdFmeJIAMe4

Advertisements
By nidtaya116

อาณาจักรสัตว์ (เทคนิคการจำ)

ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=M848ObL_0Q4

Advertisements
By nidtaya116

Kingdom Plantae(อาณาจักรพืช)

ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=FA0wYvaUCys

Advertisements
By nidtaya116

PROTISTA KINGDOM

ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=-zsdYOgTbOk

Advertisements
By nidtaya116

โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจ

ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=xR4eT1EX9Ro

Advertisements
By nidtaya116

หลักฐานการเกิดวิวัฒนาการ

ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=gT6u5W1E554

Advertisements
By nidtaya116

Biodiversity

ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=6c8VJiQhOPg

Advertisements
By nidtaya116