การระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต

นักวิทยาศาสตร์มีหลายแนวทางในการจัดจำแนกหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต ไดโคโตมัสคีย์ (dichotomous key) เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้จำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มย่อยได้ โดยพิจารณาโครงสร้างทีละลักษณะที่แตกต่างกันเป็นคู่ๆ ดังตัวอย่าง

ไดโคโตมัสคีย์ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

1 ก. มีขน ……………………………………………………………………… ดูข้อ 2
1 ข. เป็นสัตว์เลี้ยง…………………………………………………………… ดูข้อ 3
2 ก. ขนเป็น เส้น…………………………………………………………….. สุนัขพันธุ์บางแก้ว
2 ข. ขนเป็นแผงแบบขนนก……………………………………………… เป็ดเทศกบินทร์บุรี
3 ก. เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม…………………………………………….. ดูข้อ 4
3 ข. เป็นสัตว์น้ำ……………………………………………………………….. ดูข้อ 5
4 ก. เป็นสัตว์ขี้ เล่น………………………………………………………….. แมว (Felis Catus)
4 ข. เป็นสัตว์เศรษฐกิจ……………………………………………………….วัวพันธุ์ไทย
5 ก. ผิวหนังมี เกล็ด………………………………………………………….. ปลานิล ( Oreochromis niloticus )
5 ข. ผิวหนังไม่มี เกล็ด……………………………………………………….. ปลาดุกด้าน ( Clarias batrachus )
6.ก.เหมือนสุนัขไทยพันธุ์ Mid-rord……………………………………….. สุนัขพันธุ์บางแก้ว
6.ข.เป็นสุนัขพันธุ์ร็อคไวเลอร์……………………………………………….. ดูข้อ 7
7.ก.แยกออกมาจากต้นตระกูลเสือไซบีเรีย……………………………….. แมว
7.ข.ไม่มีต้นตระกูล……………………………………………………………….. ดูข้อ 8
8.ก.มีชื่อเรียกว่าปลาจิต ลดา………………………………………………….. ปลานิล ( Oreochromis niloticus )
8.ข.มีชื่อเรียกว่าปลาทองลายคราม…………………………………………… ดูข้อ 9
9.ก.เป็นปลาน้ำจืดในวงปลา ดุก………………………………………………. ปลาดุกด้าน ( Clarias batrachus )
9.ข.เป็นปลาน้ำเค็ม…………………………………………………………………. ดูข้อ 10
10.ก.มีสายพันธุ์จากสิงโต……………………………………………………….. แมว(Felis Catus)
10.ข.มีสายพันธุ์จากเสือชนิดต่างๆ……………………………………………. แมว(Felis Catus
จากตัวอย่างไดโคโตมัสคีย์นี้ จะเห็นว่า สิ่งมีชีวิตกลุ่มใหญ่ที่เป็นกลุ่มเดียวกันจะจำแนกเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีก
โครงสร้างบางชนิดของสัตว์อาจมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เมื่อพิจารณาดูเพียงแต่ภายนอก เช่น ครีบของปลา กับครีบของวาฬ แต่ถ้าพิจารณารายละเอียดโครงสร้างภายในจะพบว่า กระดูกครีบของวาฬคล้ายคลึงกับกระดูกแขนของมนุษย์มากกว่ากระดูกของครีบปลา
แบบแผนของการเจริญเติบโต : เป็นอีกเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ในการจัดจำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะพวกสัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น ปลา กบ นก คน เอ็มบริโอในระยะแรกๆ มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

                                       ภาพ ช่องเหงือกของสัตว์มีกระดูกสันหลังบางชนิดในระยะที่เป็นเอ็มบริโอ

การศึกษาซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต : การจำแนกแบบนี้จะทำให้ทราบบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันได้ ตัวอย่างเช่น นกและสัตว์เลื้อยคลานเป็น สัตว์สองพวกที่มีลักษณะค่อนข้างจะแตกต่างกันมาก แต่จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ ปรากฏว่า พบซากสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชนิดหนึ่ง คือ เทอราโนดอน (Pteranodon) และพบซากของอาร์คีออปเทอริกส์ (Archaeopteryx) ซึ่งเป็นนกโบราณชนิดหนึ่ง มีขากรรไกรยาว มีฟัน ปีกมีนิ้ว ตรงปลายนิ้วของปีกยังมีเล็บที่นกปัจจุบันไม่มี ลักษณะเหล่านี้ถือกันว่าเป็นลักษณะของสัตว์เลื้อยคลาน อาจเป็นไปได้ว่า สัตว์พวกนี้อาจมีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษที่เป็นสัตว์เลื้อยคลาน และเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่จัดเอานกและสัตว์เลื้อยคลานไว้เป็นพวกใกล้เคียงกัน

                                                                     ภาพ อาร์คีออฟเทอริกส์

ในปัจจุบันวิทยาการต่างๆได้ก้าวหน้าไปมากนัก วิทยาศาสตร์สามารถจะศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและจำแนกหมวดหมู่ได้โดย พิจารณาออร์แกเนลล์และสารเคมีภายในเซลล ์เช่นคลอโรพลาสต์กรดนิวคลีอิกโปรตีนสิ่งมีชีวิตที่มีความใกล้ชิดกันทางด้าน พันธุกรรมมากเท่าใดก็ย่อมจะมีออร์แกเนลล์ของเซลล์ และสารเคมีที่คล้ายกันมากเท่านั้นนอกจากนี้การจัดหมวดหมู่ยังได้พิจารณาถึง พฤติกรรม ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม และการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ด้วย

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type2/science04/13/page/education2.html

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s