อาณาจักรสัตว์ (KINGDOM ANIMALIA)

สัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ไม่มีคลอโรฟิลล์จึงไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง และมีระยะตัวอ่อน (EMBRYO) สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์แบ่งออกเป็นไฟลัมต่างๆดังนี้

1. ไฟลัมพอริเฟอรา(PHYLUM PORIFERA)สัตว์ที่ลำตัวเป็นรูพรุน ได้แก่ ฟองน้ำ


ภาพ ฟองน้ำ
ที่มา : http://www.biotec.or.th/BRT/images/stories/pic_kanom/sponge_1.jpg

2. ไฟลัมไนดาเรีย (Phylum Cnidaria) สัตว์ที่มีลำตัวกลวง ระบบประสาทเป็นแบบร่างแหประสาท(NERVE NET) ได้แก่ แมงกะพรุน ดอกไม้ทะเล ปะการัง กัลปังหา และไฮดรา


ภาพ แมงกะพรุน
ที่มา : http://www.online-station.net/_news/2008/0304/15054_14.jpg


ภาพ ดอกไม้ทะเล
ที่มา : http://www.petfamilyonline.com/wp-content/uploads/2010/08/ดอกไม้ทะเล.jpg


ภาพ ปะการัง
ที่มา : http://www.yenta4.com/webboard/upload_images/1245892.jpg


ภาพ กัลปังหา
ที่มา :http://student.nu.ac.th/doctorart/talathai/images/d1.jpg


ภาพ ไฮดรา
ที่มา : http://www.lks.ac.th/bioweb/picbio/b53.jpg

3. ไฟลัมแพลทิเฮลมินทิส(PHYLUM PLATYHELMINTHES)  หนอนตัวแบนเป็นสัตว์กลุ่มแรกที่มีเนื้อเยื่อ 3 ชั้น ได้แก่ พยาธิใบไม้ พยาธิตัวตืด และพลานาเรีย


ภาพ พยาธิใบไม้
ที่มา : http://www.sakulrat2009.ob.tc/image/indew.jpg


ภาพ พยาธิตัวตืด
ที่มา : http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2008/12/X7313657/X7313657-0.jpg


ภาพ พลานาเรีย
ที่มา : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Bedford’s_Flatworm.jpg/243px-Bedford’s_Flatworm.jpg

4. ไฟลัมนีมาโทดา(PHYLUM NEMATODA)หนอนตัวกลม ไม่มีปล้อง เคลื่อนที่ด้วยการเอี้ยวตัวสลับกันไปมา ได้แก่ พยาธิตัวกลมต่างๆ เช่น พยาธิไส้เดือน ไส้เดือนฝอย และหนอนในน้ำส้มสายชู


ภาพ พยาธิไส้เดือน
ที่มา : http://student.nu.ac.th/u46410346/25_nematode%5B1%5D.jpeg


ภาพ ไส้เดือนฝอย
ที่มา : http://www.hort.uconn.edu/IPM/homegrnd/pics/grub1.JPG


ภาพ หนอนในน้ำส้มสายชู
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/files/u19961/nem1.jpg

5. ไฟลัมแอนนิลิดา (PHYLUM ANNILIDA)    หนอนปล้องเป็นพวกแรกที่มีระบบเลือดแบบปิด ขับถ่ายโดยเนฟริเดียม (NEPRIDIUM) ได้แก่ ไส้เดือนดิน แม่เพรียง ทากดูดเลือด และปลิงน้ำจืด


ภาพ ไส้เดือนดิน
ที่มา : http://www.vcharkarn.com/uploads/38/38756.jpg


ภาพ แม่เพรียง
ที่มา : http://chailan2008.ueuo.com/photo/8371.jpg


ภาพ ทางดูดเลือด
ที่มา : http://weeasy.we.co.th/img_files/Image/leech.jpg


ภาพ ปลิงน้ำจืด
ที่มา : http://www.sc.psu.ac.th/batdb/_chm/biodiversity/images/image036.jpg

6. ไฟลัมอาร์โทรโปดา (PHYLUM ARTHROPODA)สัตว์ ที่มีขาและรยางค์อื่นๆ ต่อกันเป็นข้อๆ เป็นสัตว์กลุ่มใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสัตว์ ได้แก่ กุ้ง กั้ง ปู แมลง ตะขาบ กิ้งกือ เป็นต้น


ภาพ รูปกุ้ง
ที่มา : http://statics.atcloud.com/files/comments/65/654735/images/1_original.jpg


ภาพ กั้ง
ที่มา : http://1.bp.blogspot.com/_1Z5_frqW26w/TKU12JJpRyI/AAAAAAAAMqM/5Lcj_8xF6LI/s1600/biodiversity-7961-1.jpg


ภาพ  ปู
ที่มา  :  http://www.212cafe.com/freewebboard/user_board/mdschool/picture/00014_36.jpg


ภาพ  แมลง
ที่มา  :   http://www.pajudhai.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/set-pining.jpg


ภาพ  ตะขาบ
ที่มา  :  http://new.goosiam.com/for-mail/img/newspict/50000019585.jpg

7.     ไฟลัมมอลลัสกา(PHYLUM MOLLUSCA)    สัตว์ที่มีลำตัวอ่อนนุ่ม ได้แก่ หมึกและหอยชนิดต่างๆ


ภาพ  หมึก
ที่มา  :  http://www.savekohsurin.com/webboard/pixes/2007/Aug/sks63f3e65feaf21e720.jpg


ภาพ  หอยทาก
ที่มา  : http://www.issg.org/database/species/images/ecology/Achatinafulica_DJP.jpg


ภาพ  หอยหลอด
ที่มา  :  http://www.bloggang.com/data/c/chatchawassa/picture/1284541148.jpg

8.     ไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา (PHYLUM ECHINODERMATA)   สัตว์ที่ผิวหนังมีหนามขุรขระ ได้แก่ ดาวทะเล เม่นทะเล เหรียญทะเล ปลิงทะเล ดาวเปราะ


ภาพ  ดาวทะเล
ที่มา  :  http://www.bloggang.com/data/vinitsiri/picture/1280481539.jpg


ภาพ  เม่นทะเล
ที่มา  :  http://www.thaigoodview.com/files/u20767/5B91C_untitled4_1_.jpg


ภาพ  เหรียญทะเล
ที่มา  :  http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/160/160/images/dollar/1.jpg


ภาพ  ปลิงทะเล
ที่มา  :  http://past.talaythai.com/image/0267.jpg


ภาพ  ดาวเปราะ
ที่มา  :  http://www.bloggang.com/data/kookkies/picture/1235468236.jpg

9. ไฟลัมคอร์ดาตา (PHYLUM CHORDATA)   สัตว์ที่มีแกนกลางของร่างกายสัตว์ในไฟลัมนี้มีลักษณะร่วมกัน 3 ประการคือ
1. มีแท่งโนโตคอร์ด(NOTOCHORD) อย่างน้อยชั่วระยะหนึ่งชองชีวิต
2. มีไขสันหลังเป็นหลอดยาวอยู่ทางด้านหลัง
3. มีอวัยวะสำหรับแลกเปลี่ยนก๊าซที่บริเวณคอหอย(หรืออาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นอวัยวะอื่นเช่น ปอด)
สัตว์กลุ่มนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ
1. PROTOCHORDATE เป็นสัตว์ทะเลทั้งสิ้น ไม่มีกระดูกสันหลัง แต่มีโนโตคอร์ดเป็นแกนกลางของร่างกาย ได้แก่เพรียงหัวหอม และ AMPHIOXUS


ภาพ  เพรียงหัวหอม
ที่มา  :  http://past.talaythai.com/image/0585.jpg

         2. VERTEBRATE ได้แก่สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทั้งหมด ได้แก่
– CLASS OSTEICTHYES ได้แก่ ปลากระดูกแข็ง เช่น ปลาหมอ ปลาทู ม้าน้ำ


ภาพ  ปลาหมอ
ที่มา  :  http://www.bloggang.com/data/plaraberd/picture/1201666315.jpg


ภาพ  ปลาทู
ที่มา  :  http://img141.imageshack.us/img141/9697/snap1ap4.jpg


ภาพ  ม้าน้ำ
ที่มา  :  http://www.pimporn2009.ob.tc/image/32.jpg

– CLASS CHONDRICTHYES ได้แก่ ปลากระดูกอ่อน เช่น ปลาฉลาม ปลากระเบน


ภาพ  ปลาฉลาม
ที่มา  :  http://xchange.teenee.com/up01/post-109675-1275982965.jpg


ภาพ  ปลากระเบน
ที่มา  :  http://www.bestfish4u.com/fishblog/wp-content/uploads/2010/10/ปลากระเบน.jpg

– CLASS AMPHIBIA ได้แก่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เช่นกบ ซาลามานเดอร์ งูดิน


ภาพ  ซาลาแมนเดอร์
ที่มา  :  http://www.thaigoodview.com/files/u19289/p6695_5.jpg


ภาพ  งูดิน
ที่มา  :  http://www.biogang.net/upload_img/biodiversity/biodiversity-520-1.jpg

– CLASS REPTLIA ได้แก่ สัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู จระเข้ กิ้งก่า เต่า


ภาพ งู
ที่มา  :  http://www.moohin.com/animals/images/362_001.jpg


ภาพ  จระเข้
ที่มา  :  http://www.vcharkarn.com/uploads/167/167898.jpg


ภาพ  เต่า
ที่มา  :  http://file.giggog.com/horo/pictures/2010-08/11/11-40-37-1793901042.gif

– CLASS AVES ได้แก่ สัตว์ปีกต่างๆ เช่น นก เป็ด ไก่


ภาพ  รูปนก
ที่มา  :  http://www.kroobannok.com/news_pic/p36077531534.jpg


ภาพ  รูปเป็ด
ที่มา  :  http://www.freefoto.com/images/01/08/01_08_52—duck_web.jpg


ภาพ  รูปไก่
ที่มา  :  http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/413/20413/images/SANY0878.JPG

– CLASS MAMMALIA ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น วาฬ โลมา ช้าง ม้า วัว ลิง


ภาพ  รูปวาฬ
ที่มา  :  http://www.savekohsurin.com/webboard/pixes/2007/Mar/sks4ce9d4af33bc88d2c69b36.jpg


ภาพ  รูปโลมา
ที่มา
  :  http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/29/14029/images/dolphin/bottlenose1.jpg


ภาพ รูปช้าง
ที่มา
  :  http://www.vcharkarn.com/uploads/183/183414.jpg


ภาพ  รูปม้า
ที่มา
  :  http://www.yimwhan.com/board/data_user/thaipony/photo/cate_1/r6_4.jpg


ภาพ  รูปวัว
ที่มา
  :  http://pets.thaipetonline.com/wp-content/uploads/2009/09/cowhf.jpg


ภาพ รูปลิง
ที่มา : http://www.vcharkarn.com/uploads/162/162182.jpg

ข้อควรระวัง
ชื่อของสัตว์ที่มักสับสน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s