อาณาจักรโปรติสตา (PROTISTA KINGDOM)

โปรติสต์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ประกอบด้วยเซลล์ชนิดยูคาริโอติกเซลล์โดยอาจประกอบด้วยเซลล์เดียว หรือ หลายเซลล์ที่มิได้รวมกันเป็นเนื้อเยื่อ สามารถทำหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตได้ครบถ้วนในเซลล์เดียว
1. ไฟลัมโปรโตซัว (PHYLUMPROTOZOA) อะมีบา พารามีเซียม ยูกลีนา

ภาพ  อะมีบา
ที่มา  :  http://www.rayongwit.ac.th/library/bio/ameba/images/micro6.jpg


ภาพ  พารามีเซียม
ที่มาhttp://talung.pt.ac.th/ptweb/studentweb/protista/2.jpg


ภาพ  ยูกลีนา
ที่มา  :  http://www.vcharkarn.com/uploads/21/21202.jpg

   2.     ไฟ ลัมคลอโรไฟตา (PHYLUM CHLOROPHYTA) สาหร่ายสีเขียวเช่น สไปโรไจนา (Spirogyra sp.) และ คลอเรลลา(Chlorella sp.) ซึ่งเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงเป็นโปรติสต์กลุ่มใหญ่ที่สุด


ภาพ  สาหร่ายสไปโรไจนา
ที่มา  :  http://www.thaigoodview.com/files/u19289/1xjS16666942-02.jpg


ภาพ  สาหร่ายคลอเรลลา
ที่มา  :  http://www.phhp.co.th/images/q-a-Spirulina.jpg

3.     ไฟลัมคริโซไฟตา (PHYLUM CHRYSOPHYTA) สาหร่ายสีน้ำตาล แกมเหลือง ได้แก่ ไดอะตอม

ภาพ ตัวอย่างของไดอะตอม
ที่มา  :  http://technoinhome.com/vspcite/site/wb03/jpg/002/wb03002780103810.jpg

4.     ไฟลัมฟีโอไฟตา (PHYLUM PHAEOPHYTA) สาหร่ายสีน้ำตาล เช่น เคลป์(KELP) มีขนาดใหญ่ สาหร่ายที่สำคัญ ได้แก่ Laminaria sp. และ สาหร่ายทุ่น (Sargassum sp.)


ภาพ  สาหร่ายทุ่น
ที่มา  :  http://dit.dru.ac.th/biology/image/protista/kelp2.gif

5.     ไฟลัมโรโดไฟตา (PHYLUM RHODOPHYTA) สาหร่ายสีแดง เช่น จีฉ่าย (Prophyra sp.) และ Gracilaria sp.|

ภาพ  สาหร่ายจีฉ่ายที่ใส่ในแกงจืด
ที่มา  :      http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/17/2/ThaiGoodView/rhodophyta/22_14B.gif

6. ไฟลัมมิกไซไมโคไฟตา(PHYLUM MYXOMYCOPHYTA) ราเมือก(SLIME MOLDเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะร่วมกันระหว่างพืชและสัตว์ ส่วนใหญ่จะดำรงชีพเป็นผู้ย่อยสลาย


ภาพ  สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะร่วมกันระหว่างพืชและสัตว์
ที่มา  :  http://learnbio.igetweb.com/article/art_314128.jpg

ข้อสังเกต
       การจำแนกสาหร่ายออกเป็นดิวิชั่นต่างๆ จะใช้ชนิดของรงควัตถุที่ใช้ในการสังเคราะห์แสดงเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญ

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type2/science04/13/page/kingdom1_1.html

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s